V ponedeljek, 4. 5. 2020, so učenci 6. razredov imeli tehniški dan na temo obdelava podatkov, ki je potekal na daljavo.

Najprej so se učenci preko PowerPoint predstavitve naučili osnovnih pojmov na temo obdelava podatkov: kaj je podatek, korake pri obdelavi podatkov, kako podatke delimo, zbiramo, urejamo, predstavimo in analiziramo.

Rešili so nekaj nalog na temo obdelave podatkov iz delovnega zvezka.

Nato so s pomočjo PowerPoint predstavitve izdelali preglednico in stolpični diagram s pomočjo programskega orodja Excel. Pred tem pa so si izbrali eno izmed treh nalog, za katero so zbrali podatke.

V naslednji datoteki so zapisane naloge in slike nekaterih izdelkov, ki so jih učenci izdelali v programu Excel.

Pripravile: Učiteljice matematike