Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da se šole za učence 1. triletja (1.–3. razred) odprejo z 18. 5. 2020. Da bomo lahko ustrezno pripravili prostorsko razporeditev in vse ostalo, je ključen podatek število učencev, ki jih boste starši napotili v šolo. Lahko se zgodi, da ima otrok določene zdravstvene omejitve, zaradi katerih starši otrok ne boste napotili v šolo. Katere so te zdravstvene omejitve, si lahko preberete na spletni strani šole, prilagamo jo tudi kot prilogo temu obvestilu.

  1. Razredničarka vašega otroka bo izvedla povpraševanje o vračanju vaših otrok v šolo. Prosimo, da ji podatke s povratnim elektronskim sporočilom posredujete do torka, 12. 5. 2020, do 10. ure, saj nam bodo v veliko pomoč pri vseh pripravah na odprtje šole in pri zagotavljanju vseh varnostnih ukrepov.
  2. Glede prevoza v šolo/domov sporočamo, da Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) priporoča peš hojo ali individualni prevoz učencev s strani staršev, kjer ne pride do združevanja učencev. Zavedamo se, da vsi starši take oblike prihajanja v šolo/iz šole ne morete zagotoviti, zato bomo organizirali šolski prevoz, vendar moramo tudi tu, zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov, vedeti, koliko otrok bo koristilo šolski prevoz.
  3. Poleg načina prihajanja v šolo/odhajanja iz šole razredničarki sporočite tudi, ali bo vaš otrok potreboval jutranje varstvo (od katere ure dalje) in podaljšano bivanje (kdaj bo odhajal domov in kako/s kom).
  4. Glede prehrane bomo upoštevali, da bo vaš otrok koristil vse obroke prehrane, na katere je bil naročen že pred zaprtjem šole. Če bo to drugače, razredničarko opomnite sami.
  5. Po navodilih NIJZ boste morali starši, katerih otroci se bodo 18. 5. 2020 vrnili v šolo, za svojega otroka izpolniti izjavo “pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19”. Izjavo je pripravil NIJZ, posredovala vam jo bo razredničarka, vi pa boste izpolnjeno izjavo oddali učiteljici, ki bo poučevala vašega otroka.

Ko bo znano, koliko učencev se bo vrnilo v šolo, kako bodo razdeljeni v manjše skupine, v katerem prostoru bo imel vaš otrok pouk in podaljšano bivanje, kako bo s prihajanjem v jutranje varstvo in ko bodo znane še ostale informacije, bomo uradno obvestilo o odprtju šole z vsemi potrebnimi navodili in informacijami objavili na spletni strani šole.

Hvala vam za pomoč in sodelovanje.

Ravnateljica Jožica Repše

 

Priloga: