Likovni, literarni in foto-video natečaj

Z natečajem želimo osnovnošolce in srednješolce spodbuditi k samospoznavanju, raziskovanju osebnih lastnosti, sposobnosti, interesov, vrednot, aktivnejšemu raziskovanju in spoznavanju poklicev ter razmišljanju o značilnostih, ključnih veščinah in znanjih, ki so potrebna za opravljanje posameznega poklica.

Rok za oddajo del je 15. 6. 2020

Več informacij najdete na RIC Novo mesto