OŠ Leskovec pri Krškem je v sredo, 6. marca 2019 gostila učence in njihove mentorje OE Novo mesto 2 na območnem tekmovanju iz znanja geografije. Skupina učencev domače šole je obiskovalce prijazno pozdravilo in jim razdelila navodila, zemljevide, vodo in frutabelo. Po sproščenem kulturnem programu je organizator učitelj Franci Žibert učence popeljal na ogled terena v okolici šole in skozi Leskovec. Toplo vreme je bilo kot naročeno za opazovanja naravnih in družbenih značilnosti v pokrajini. Sledilile so terenske naloge, reševali so jih v za to namenjenih učilnicah. Po krajšem odmoru se je začel drugi del tekmovanja, teoretične naloge. Letošnja tema je bila Migracije kot pokrajinska posebnost sveta. S tem so učenci zaključili tekmovalni del, mentorji pa so se lotili usklajevanja, vrednotenja in vnašanja dosežkov.

ZA OŠ Leskovec pri Krškem so tekmovale Nina Levstik v skupini 6. in 7. razred, Zala Rostohar in Albina Marinčič v skupini 8. in 9. razred. Najboljšo uvrstitev je dosegla Albina Marinčič, zasedla je 5. mesto in s to uvrstitvijo zanesljivo osvojila srebrno priznanje. Nina Levstik je zasedla 7. mesto, glede priznanja bo potrebno počakati na doizbor. Zala Rostohar se je uvrstila na 15. mesto med 37-imi tekmovalci v njeni skupini. Vsem učenkam čestitke za vložen trud in za dosežke.

Mentor: Franci Žibert