Dejavnost

Razred

Termini tekmovanj

Mentor/-ica

Kresnička, priprava na tekmovanje 6. in 7. 6. 2. 2018 Martina Peterlin
Astronomija, priprava na tekmovanje znanja 7.–9.

Šolsko: 6. 12.

Državno: 12. 1.

Darja Pleterski
Dodatni pouk kemije – priprava na tekmovanje 8.

Šolsko: 21.1.

Državno: 30.3.

Karmen Ančimer Poteko
Priprava na tekmovanje iz fizike 8. in 9.

Šolsko: 6. 2

Področno: 16.3.

Državno: 6. 4.

Karmen Žugič
Diabetes 6.–9.

Šolsko: 12. 10.

Državno: 17. 11.

Katarina Gerjevič

Priprave na tekmovanje iz biologije, DOD BIO

Letošnja tema: Raznovrstnost in ogroženost plevelov v Sloveniji

8. in 9.

Šolsko: 17. 10.

Državno: 30. 11.

Martina Peterlin
Tekmovanje iz znanja geografije – migracije – geografsko zgodovinska pokrajinska posebnost Sveta

6. in 7.

in

8. in 9.

Šolsko: 15. 1.

Regijsko: 6. 3.

Državno: 12. 4.

Franci Žibert
Hitro in zanesljivo računanje 2.–9. 1. Krog:
1. 10. – 13. 10. 20182. Krog:
5. 11. – 16. 11. 20183. Krog:
3. 12. – 14. 12. 2018

Finale državnega tekmovanja:
19. 1. 2019

Katarina Gerjevič
(Tatjana Kerin, Tanja Lakner)
Logika in
Logična pošast
6.–9.

Logika

Šolsko: 27. 9.

Državno: 20. 10.

Logična pošast

Šolsko: 4. 5.

Državno:19. 5.

Tanja Lakner
Matematični krožek 6.–9.

Šolsko: 21. 3.

Državno: 13. 4.

Tatjana Kerin, Tanja Lakner, Katarina Gerjevič

(vsaka izvaja dejavnost za učence, ki jih poučuje)

Razvedrilna matematika 7.–9.

Šolsko: 4. 10.

Državno: 17. 11.

Tatjana Kerin
Slovenščina ima dolg jezik, književnost na filmu

6. in 7.

in

8. in 9.

Šolsko: 1. do 6. 2.

Regijsko:
26. 2. do 2. 4.

Državno: 19. do 22. 3.

Manja Voglar

Dženi Rostohar

Dodatni pouk slovenščine: priprava na Cankarjevo tekmovanje

6. in 7.

in

8. in 9.

Šolsko:11. 12.

Regijsko: 23. 1.

Državno: 9. 3.

Marjeta Košir

Manja Voglar

Krožek za angleščino,priprava na tekmovanje, september do november 8.

Šolsko: 15. 10

Državno: 19. 11

Patricija Vejnovič
Dodatni pouk – priprava na tekmovanje iz angleškega jezika od septembra do marca 9.

Šolsko:

Regijsko: 17. 1.

Državno: 20. 3.

Marija Simončič
Tekmovanje iz zgodovine – ob 150-letnici prvega tabora na Slovenskem – od čitalniškega gibanja, besed, do taborov na Slovenskem 8. in 9.

Šolsko: 4. 12.

Regijsko: 5. 2.

Državno: 16. 3.

Blanka Mladkovič
EKO kviz – ekipno (3) tekmujejo

Šolsko: konec januarja

Državno: marec

Jasmina Mlakar
Tekmovanje »Kaj veš o prometu?« 6.–9.

Šolsko: marec/april

Občinsko: maj

Državno: maj

Franci Žibert
Tekmovanje v poznavanju flore 8., 9

Šolsko: 7. 11.

Državno: 11. 5.

Martina Peterlin