Spoštovani starši!

Naša šola je s sklepom, ki ga je izdalo MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT med izbranimi šolami, ki bodo v šol. letu 2018/19 preizkušale nov koncept razširjenega programa (RaP) v osnovni šoli – PODROČJE ZDRAVJE, GIBANJE TER DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE OTROK.

Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Poskus nadomešča v deležu tudi vsebine dosedanjega razširjenega programa ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG.

Nosilka uvajanja in spremljanja poskusa na šoli je ravnateljica Jožica Repše.