Pri zgodovini v 7. razredu so učenci snov grško in rimsko znanost in kulturo obravnavali malo drugače. Delali so v parih oziroma majhnih skupinah. Sami so brskali po literaturi, pripravili govorni nastop, predstavitev, izročke za sošolce ter izdelek, ki je ponazarjal predstavljeno snov. Nastale so čudovite predstavitve in izdelki.

Nekaj mnenj:

  • Všeč mi je bilo delo v skupinah, ker smo morali sodelovati drug z drugim.
  • Skupinsko delo mi je všeč, saj se delo razdeli in je manj stresno.
  • Snov mi je bila všeč, v skupini se še bolj povežemo.
  • Všeč mi je bilo, ko smo delali in se hkrati zabavali. Imamo prosto pot raziskovati in učiti se.
  • Všeč mi je, saj premalokrat delamo nekaj samostojno. Res pa je, da se včasih težko dobimo s sošolci.
  • Zanimivo je, da se ocenjuje tudi drugače kot ustno spraševanje.