Spoštovani starši!

Za sredo, 14. marca 2018, je ponovno napovedana splošna stavka v vzgoji in izobraževanju.

Ker so zaposleni v našem zavodu stavko izglasovali, bosta tega dne naša šola in vrtec zaprta. Vzgojno izobraževalni program ta dan ne bo izpeljan.

V posameznih primerih, po predhodnem dogovoru z vami starši (najkasneje do 12. 3. 2018), bodo stavkajoči poskrbeli za tiste otroke, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z vidika njihove varnosti. V kolikor za vašega otroka res nimate zagotovljenega varstva, Vas prosimo, da ga prijavite v varstvo pri svoji vzgojiteljici (prijavnica je v prilogi).  Varstvo za otroke bomo v nujnih primerih izvajali samo v enoti Pika Nogavička med 6.30 in 15.30 uro. Vse ostale enote vrtca bodo zaprte.

Varstvo za šolarje (1. – 4. razred), pa bomo v nujnih primerih izvajali samo v OŠ Leskovec pri Krškem med 6.30 in 15.30 uro, Podružnična šola Veliki Podlog bo zaprta. Prosimo vas le,  da otroka prijavite v varstvo pri svoji razredničarki (prijavnica je v prilogi). Razredničarki sporočite tudi, če otrok ta dan potrebuje prevoz.

Prehrana bo za vse prijavljene organizirana (malica, sadna malica, enostavno toplo kosilo).

Zavedamo se, da bo to povzročilo največ nevšečnosti prav vam, cenjeni starši. Zanje se vam vnaprej iskreno opravičujemo.

Vodstvo šole

 

Dodatna obvestila: