Člani skupine DNU “Raziskovanje v naravoslovju” smo se v četrtek, 21. 9. 2017, podali na raziskovanje okolice šole. Posebno pozornost smo namenili tujerodnim vrstam, saj je potekal teden popisovanja le teh. Tujerodna vrsta je katerokoli živo bitje, ki je bilo namerno ali nenamerno zaneseno na območje zunaj svoje naravne razširjenosti, ki ga brez človekove pomoči ne bi moglo doseči. Na platanah pred šolo smo odkrili platanovo čipkarico. To je stenica, ki ima bela, prosojna krila s teksturo v obliki čipke. Pojavlja se v skupinah na platanah, na spodnji strani listov, iz katerih sesa listni sok. Prizadeti listi lisasto zbledijo, ob večjih namnožitvah stenic pa se posušijo in predčasno odpadejo. V travi okoli igrišča pa smo našli enoletno suholetnico. Obe vrsti sta pri nas že precej razširjeni in prepoznani kot invazivki (škodijo domorodnim vrstam, ogrožajo njih in njihovo življenjsko okolje). Veseli smo, da nismo našli ambrozije, katere pelod je alergen.