Dragi učenci in starši, počitniški oddih se počasi zaključuje.

Prvi šolski dan v šolskem letu 2016/17 bo v četrtek, 1. septembra.

 

Učenci od 2. do 5. razreda se zberete pred vhodom na razredni stopnji ob 8. uri, kjer vas bodo počakali razredniki in vas odpeljali v matične učilnice. S seboj prinesete copate in šolsko torbo s potrebščinami.

 

Učenci od 6. do 9. razreda se zberete pred vhodom na predmetni stopnji, prav tako ob 8. uri, kjer vas bodo počakali razredniki in vas odpeljali v matične učilnice. S seboj prinesete copate, pisalni pribor in zvezek.

 

Učenci od 2. do 9. razreda bodo imeli na ta dan pouk po urniku, za učence od 2. do 5. razreda pa bo organizirano tudi podaljšano bivanje.

Na prvi šolski dan bo za vse učence organizirana tudi šolska prehrana, glede na vaše naročilo, ki ste ga za to šolsko leto oddali  konec junija.

 

RAZREDNIKI V ŠOLSKEM LETU 2016/17 :

1. a      Daniela Stamatovič in Cvetka Kodrič
1. b      Tamara Vardič in Martina Arh
1. c      Nataša Račič in Gordana Šeško
1. vp    Marija Cerle

2. a      Klavdija Mirt                                                             6. a      Ana Antolič Miler
2. b      Marta Kink                                                                6. b      Pjerina Hodnik
2. c      Eva Kink Žerjav                                                         6. c      Jasmina Mlakar
2. vp    Anica Netahly

3. a      Zoran Zlatič                                                               7. a      Manja Voglar
3. b      Maša Petan Omejec                                                   7. b      Gregor Germ
3. c      Ina Abram                                                                 7. c      Karmen Ančimer Poteko
3. vp    Polona Senica

4. a      Meta Fekonja                                                            8. a      Darja Pleterski
4. b      Nataša Brodnik Kržan                                                 8. b      Marjetka Košir
4. c      Ana Tičar                                                                  8. c      Polona Žerjav Horvat
4. vp    Tatjana Longo

5. a      Matilda Cvirn                                                            9. a      Tanja Lakner
5. b      Mateja Lisec                                                             9. b      Blanka Mladkovič
5. c      Petra Kavčič
5. d      Alenka Urbanč

Prvošolci Podružnične šole Veliki Podlog se skupaj s starši zberete pred vhodom v šolo v četrtek, 1. 9. 2016, ob 8.30 uri,

prvošolci OŠ Leskovec pa se prav tako skupaj s starši zberete pred vhodom v šolo na razredni stopnji, ob 10.00 uri.

 

Prvošolci potrebščin prvi dan ne potrebujete, prinesite pa šolsko torbico in copate.

Po slovesnem sprejemu, kratki predstavi in uvodnih informacijah učiteljic po oddelkih 1. razreda, bo za prvošolce prvi šolski dan končan.