Logotipi_zdrav_zivljenjski_slog_1

Na naši šoli smo se z novim šolskim letom prijavili in bili izbrani na Javnem razpisu za izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2014/2015. Program je namenjen otrokom od 1. do 9. razreda osnovne šole. Omogoča dodatne ure športne vzgoje in se izvaja pred rednim poukom, po končanem pouku ter ob pouka prostih dneh (počitnice, občasno sobote). Športna vadba je v celoti sofinancirana iz evropskih skladov in je za otroke brezplačna. Program vodi športni pedagog Egon Ivanjšek.

Raznolike športne dejavnosti bodo potekale v šolski telovadnici ali na igrišču šole ter v javnih športnih objektih in naravnem okolju. Športne aktivnosti v okviru programa Zdrav življenjski slog zavzemajo: atletiko, gimnastiko, elementarne igre, rokomet, nogomet, odbojko, košarko, rolanje, badminton, ples, smučanje, sankanje, judo, teoretične vsebine o zdravem načinu življenja, plezanje, orientacijo in planinstvo, hokej na travi, namizni tenis, balinanje in še nekatere druge. Posebnost programa je sodelovanje z lokalnimi športnimi društvi, kar še dodatno obogati program. V tem šolskem letu so nam sodelovanje ponudili:

  • Športno društvo Posavje
  • Nogometno društvo Posavje
  • Športno društvo Sporti
  • Nogometni klub Krško
  • Plavalni klub Celulozar Krško
  • Posavski odbojkarski klub Krško
  • Športno društvo Veliki Podlog

Cilj programa Zdrav življenjski slog je spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti, aktivno vključiti vsaj 20% osnovnošolske populacije, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja z vadbo za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti. S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok.

Program se bo izvajal po urniku prilagojenemu pouku. Za vse spremembe bodo učenci pravočasno obveščeni preko učiteljice  in oglasne deske. Za dejavnosti, ki se bodo odvijale v času prostih dni (v času počitnic in sobot) vas bomo obveščali tudi preko spletne strani.

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7:30-8:15 4. razred 4. razred 3. razred 3. razred 5. razred
6. 11:55-12:40 1. razred 2. razred
7. 12:45-13:30 2. razred 6. razred 7. razred 6. razred 7. razred
8. 13:35-14:20 5. razred 8./9. razred 1. razred 3./4. razred VP
9. 14:20-15:10 3./4. razred VP 1./2. razred VP 1./2. razred VP 8./9. razred

 

Vsi zainteresirani se lahko s prijavnico prijavite in se nam pridružite. Vabljeni!