Naša šola in vrtec sta tudi v tem šolskem letu vključena v program Etika in vrednote v VIZ. Pri tem sodelujemo z Inštitutom za etiko in vrednote Jože Trontelj.

V okviru programa bomo že tretje šolsko leto več pozornosti namenjali razvijanju vrednot pri učencih.

Program se izvaja v obliki modulov, ko se v določenem časovnem obdobju bolj posvečamo razvijanju prav določenih vrednot, seveda pa pri tem ne pozabimo na ostale.

V tem šolskem letu bomo jeseni večjo pozornost namenjali modulu PRAVIČNOST in znotraj tega vrednotam: spoštovanje zakonov, enakopravnost, nepristranost, varnost, človeške pravice in aktivno državljanstvo.

Pozimi bodo naša razmišljanja, pogovori in delovanja v večji meri namenjena modulu TRADICIJA in znotraj tega vrednotam: spoštovanje tradicije, domoljubje, spoštovanje staršev in družine, marljivost, lojalnost in olika.

Spomladi bo na vrsti modul DELO IN USTVARJALNOST. Ta bo izpostavil vrednote: radovednost, participacija, kritično mišljenje, organizacijsko državljanstvo, odličnost, zanesljivost, podjetnost, skrb za okolje in delovna etika.

Starši lahko naše delovanje spremljate preko šolske spletne strani, preko dveh oglasnih desk na matični šoli (nasproti drugih razredov in v medprostoru na predmetni stopnji ) in eni v Velikem Podlogu.

Prav za starše bodo verjetno organizirane tudi določene aktivnosti, predvsem pa vas vabimo, da svoje otroke povprašate, kaj in kako se v šoli učijo o vrednotah.