Dragi učenci in starši, počitniški oddih se počasi zaključuje.

Prvi šolski dan v šolskem letu 2015/16 bo v torek, 1. septembra.

 

Učenci od 2. do 5. razreda se zberete pred vhodom na razredni stopnji ob 8. uri, kjer vas bodo počakali razredniki in vas odpeljali v matične učilnice. S seboj prinesete copate in šolsko torbo s potrebščinami.

 

Učenci od 6. do 9. razreda se zberete pred vhodom na predmetni stopnji, prav tako ob 8. uri, kjer vas bodo počakali razredniki in vas odpeljali v matične učilnice. S seboj prinesete copate, pisalni pribor in zvezek.

 

Učenci od 2. do 9. razreda bodo imeli na ta dan pouk po urniku, za učence od 2. do 5. razreda pa bo organizirano tudi podaljšano bivanje.

Na prvi šolski dan bo za vse učence organizirana tudi šolska prehrana, glede na vaše naročilo, ki ste ga za to šolsko leto oddali konec junija.

 

RAZREDNIKI V ŠOLSKEM LETU 2015/16 :

1. a Klavdija Mirt in Gordana Šeško
1. b Marta Kink in Cvetka Kodrič
1. c Eva Kink Žerjav in Martina Arh
1. vp Anica Netahly in Mirjana Marinčič
2. a Meta Gomboc 5. a Alenka Urbanč 8. a Tanja Lakner
2. b Ina Abram 5. b Matilda Cvirn 8. b Maša Mohorko
2. c Nataša Račič 5. c Petra Kavčič
2. vp Marija Cerle
3. a Zoran Zlatič 6. a Ana Antolič Miler 9. a Tatjana Kerin
3. b Maša Petan Omejec 6. b Jasmina Mlakar 9. b Gregor Germ
3. c Bojana Abram 6. c Irena Strojanšek 9. c Edita Gubenšek
3. vp Polona Senica
4. a Meta Fekonja 7. a Darja Pleterski
4. b Ana Tičar 7. b Marjetka Košir
4. c Nataša Brodnik Kržan 7. c Polona Žerjav Horvat
4. vp Tatjana Longo

 

Prvošolci Podružnične šole Veliki Podlog se skupaj s starši zberete pred vhodom v šolo v torek, 1. 9. 2015, ob 9.00 uri,

prvošolci OŠ Leskovec pa se prav tako skupaj s starši zberete pred vhodom v šolo na razredni stopnji, ob 10.00 uri.

 

Prvošolci potrebščin prvi dan ne potrebujete, prinesite pa šolsko torbico in copate.

Po slovesnem sprejemu, kratki predstavi in uvodnih informacijah učiteljic po oddelkih 1. razreda, bo za prvošolce prvi šolski dan končan.