Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 9. 2. 2015, roditeljski sestanek o poklicni orientaciji in analiza uspeha po razredih.

Ob 16. uri bo v avli šole predstavitev srednjih šol. Predstavniki vam bodo odgovarjali na vprašanja o programih, urnikih in drugih dejavnostih, ki jih na šolah izvajajo.

Ob 17. uri bo roditeljski sestanek

–          za 8. razred bo socialna pedagoginja predstavila vidike izbire poklica, šolsko shemo v Sloveniji in poklicno orientacijo,

–          za 9. razred bo psihologinja predstavila razpis za vpis v srednjo šolo in sam postopek vpisa.

Ob 17.45 uri pa boste starši in učenci imeli še sestanke z razredničarkami. Analizirali boste učni uspeh in se pogovorili o tekočih zadevah.

Vljudno vabljeni.