Evalvacija naravoslovnega dne TI in JAZ

V torek, 7. 10. 2014, smo imeli na celi šoli naravoslovni dan o spolnosti. Teme smo se lotili zelo široko. V nižjih razredih so učenci spoznavali telo, razlike med spoloma in govorili o nastanku življenja. Malo večji učenci so govorili o pojavih v puberteti, predvsem telesnih spremembah, večji pa o spolnih organih ter spolnosti. Poleg biološkega smo dodali tudi psihološki vidik odraščanja in vpletli teme prijateljstva, odnosov in ljubezni. Da pa nismo samo sedeli, smo seveda tudi peli, ustvarjali in se veliko gibali.

Učenci in učitelji so se pogovorili o zadovoljstvu s temami, izvedbo ter o smiselnosti podobnih dni.

Nekaj mišljenj smo zapisali.

Katera dejavnost je bila učencem najbolj všeč in zakaj?

1. razred Všeč so nam bile risanke (Franček in Valentinovo, Franček komandira) in ogled lutkovnega filma Dobili bomo dojenčka.

Uživali so tudi, ko so si obrisovali telesa, pri športnih igrah s papirji ter pri verigi prijateljstva.

2. razred Vse delavnice nam bile všeč – človeško telo, risanka in pogovor o prijateljstvu ter gibalne aktivnosti.

Uživali so pri socialnih igrah, plesu, pri spoznavanju svojega telesa s pomočjo lutke in pri predstavitvi knjig.

Všeč nam je bila tudi gibalna dejavnost – ogledalo, ker so si lahko izmišljali zanimive like.

Tudi plakat, kjer so poimenovali dele telesa in lutkovni film Dobili bomo dojenčka sta bila zanimiva.

3. razred Všeč jim je bila risanka, ker je bila zanimiva in igra z dojenčki, ker so se igrali. Tudi ogled filma – rojstvo in pogovori ter raziskovanje, kako pridem na svet. Všeč nam je bila različnost.

Zanimiv je bil pogovor o nastanku in rojstvu otroka.

4. razred Učenci so imeli radi šport, zunaj smo imeli štafetne igre. Pri gibalnih dejavnostih so jim bile zanimive igre, večina je bila za njih novih. Pri njih so se zabavali. Pri naravoslovju pa so bile zanimive teme o človeškem telesu.

Pri glasbeni delavnici so se naučili nove pesmice. Zabavali so se tudi pri socialnih igrah mreže prijateljstva ter igra o ljubezni.

5. razred Učencem je bil všeč šport, dejavnosti o medosebnih odnosih in likovno ustvarjanje.

Predvsem fantje so izpostavili gibanje, ker so se lahko igrali. Dekleta pa so bolj uživala v likovni, pri ustvarjanju. Všeč jim je bilo tudi obrisovanje sence obraza, ker je to bilo nekaj povsem novega, pri plesu pa so se bolj spoznali.

6. razred Všeč jim je bila plesna delavnica v kateri so se učili nove korake, se urili v dotiku. Bila je zabavno, zelo sproščujoča še posebej ob koncu, ko so imeli prosto. Zanimiva je bila tudi masaža z žogicami.
7. razred Všeč jim je bil kviz o puberteti in ko so lahko spreminjali svojo sliko na računalniku.

Všeč jim je bilo, da so bili ločeni po spolu. Lahko so spraševali o osebnih stvareh in jim ni bilo tako nerodno.

8. razred Všeč jim je bilo, ko so se pogovarjali s študenti, ker je bila razlaga zelo nazorna s slikami, zalo poučna in informativna, bili so mladi predavatelji in bilo se je lažje pogovarjati s tujcem, kot s svojo učiteljico.

Všeč jim je bila tudi športna delavnica.

9. razred Všeč jim je bil film, ker je prikazal življenje najstnice, bil je zanimiv, poučen in zabaven. Všeč jim je bil nov žanr filma in ker je bil nekaj povsem novega in posebnega.

Všeč jim je bilo predavanje študentov, ker je bilo poučno, izvedeli so veliko novega. Študentje so stvari praktično prikazali.

 

Pri kateri dejavnosti so se naučili kaj novega?

1. razred Pri vseh dejavnostih so se naučili novih stvari, predvsem pa, da moramo biti prijazni in ne smemo vedno komandirati, vadili so se v spretnostih in hitrosti, da se moramo potruditi za doseganje ciljev in da moramo biti prijateljski in sodelovati med seboj. Pri branju knjige Bratec in sestrica, so se naučili, da so različni, ne samo po spolu ampak, da imajo lahko tudi fantje dolge lase, deklice hlače ter da je pomembno naše srce in ne zunanjost.
2. razred Pri delavnici o človeku so se naučili veliko novega o človeškem telesu, spolnih organih ter o tem, kako nastane otrok. Novosti so izvedeli tudi ob prebiranju knjige.

Poleg novih znanj o telesu so se veliko naučili tudi o odnosih.

3. razred Novosti so izvedeli iz risanke. Nekateri učenci so že veliko vedeli in so lahko učili druge, so jim razlagali.

Naučili so se tudi, da so živali breje različno časa, preden skotijo.

4. razred Pri glasbeni delavnici so se naučili novo pesmico, pri naravoslovni delavnici nove pojme v zvezi z razvojem otroka, rojstvom in o človeškem telesu ter odraščanjem in higieno.

Igrali so se nove igre in igre o prijateljstvu.

5. razred Marsikaj o razvoju, higieni, rojstvu, puberteti so že vedeli, so pa izvedeli tudi veliko novega. Tudi oblika kviza je bila zanimiva.
6. razred Všeč jim je bilo, da so se o telesnih spremembah pogovarjali ločeno in so veliko novega izvedeli. Fantom je bilo všeč, ko so izvedeli za mokre sanje, bilo jim je tudi malo nerodno.

Dekleta so bila navdušena, ker so se lahko odkrito pogovarjale in jih ni bilo sram.

7. razred Veliko novega so izvedeli o telesnih spremembah in o spreminjanju medijskih osebnosti.
8. razred Veliko novega so izvedeli pri predavanju in pogovoru s študenti medicine.
9. razred Največ novega so se naučili pri predavanjih študentov medicine.

 

Kako so se počutili na naravoslovnem dnevu? Jim je bila katera dejavnost posebej prijetna ali neprijetna? Zakaj?

1. razred Že ob koncu dneva so izvedli vprašalnik kaj ti pomeni prijatelj in že takrat so izrazili svoje dobro počutje.

Prijetno je bilo skozi celo dopoldne.

Všeč so nam bile dejavnosti, saj so bile zabavne in poučne. Bilo je zanimivo in prijetno, le v igri s časopisnim papirjem je bilo neprijetno, ker so bili v paru deček-deklica in so se morali dotikati in sodelovati. Prijetno je bilo obrisovanje tudi, ker so lahko poljubno izbirali par.

Počutili so se dobro, pri nobeni temi niso občutili nelagodnosti.

2. razred Učenci so se dobro počutili, presenečeni so bili nad tem, kako izgledajo nekateri deli človeškega telesa. Uživali so v pogovoru o prijateljstvu. Bili so zelo vedoželjni in so veliko spraševali, bili so sproščeni, nasmejani. Dobro so se počutili.
3. razred Počutili so se zelo dobro, bilo je zabavno in ni bilo naloge. Učenci so se zelo zanimali in sodelovali zato so ta dan razširili na cel teden.

Nekateri so se počutili srednje dobro, ker so preveč govorili in ker ne marajo filmov o tem, kaj se dogaja v telesu.

Na začetku je bilo precej zadrege. Otroci niso bili prepričani ali smejo povedati kar vedo.

4. razred Dejavnosti so bile prijetne, počutili so se dobro, sproščeno. Želijo si več takih dni. Ko je sošolec vsem povedal, kdo je v koga zaljubljen, se niso počutili prijetno.

Še posebej je bilo zabavno pri športu in glasbi. Ko so govorili o razvoju otroka nekaterim ni bilo všeč. Pri glasbi pa nekaterim ni bilo všeč, ker so pisali listke, komu rečemo I love you.

5. razred Počutje je bilo odlično, adrenalinsko, sproščeno.

Večina se je počutila dobro, čutili pa so tudi nekaj sramu. Čez dejavnosti in pogovore so se tudi malo navadili in so na koncu čutili manj zadrege. V dejavnosti, kjer so morali sodelovati fant-punca je bilo neprijetno. Bilo pa je zanimivo in veliko novega.

6. razred Dekleta so se počutila odlično, fantje pa dobro, nekaterim pa je bilo nerodno. Zadnja ura s kvizom se je nekaterim malo vlekla.

Veseli so, da so se delili po spolu.

7. razred Večina je bila zadovoljna in imajo prijetna občutja, všeč jim je bila delitev skupin. Nekateri niso razumeli, kaj so govorili študenti.
8. razred Pri učiteljih smo bolj zadržani, kot smo bili s študenti, čeprav so nekateri izrazi študentov tudi pri nas vzpodbudili neprijetnost.

Pri delavnici o interakcijskih igrah so bila nekatera čudna vprašanja. Čudno je bilo, ko so si fantje in dekleta navzkrižno postavljali vprašanja. Dekletom se je zdelo, da so so fantje norčevali, fantom pa, da so bila vsa vprašanja deklet enaka. Nekaterim so se zdela vprašanja preveč osebna.

9. razred Večina se je počutila dobro. Pri filmu ni bilo neprijetnosti razen, ko so poklicali sexfone. Pri delavnici pa so se na začetku počutili neprijetno, kasneje pa je bilo vzdušje prijetnejše.

Prikazane so bile stvari, ki učence spremljajo skozi življenje, ne bilo pa malo nenavadno.

 

Kaj so pogrešali?

1. razred Učenci razen prijatelja, ki ga ni bilo v šoli, niso ničesar pogrešali.
2. razred Ničesar niso pogrešali. Imeli so tudi dovolj časa za gibanje.
3. razred Želeli bi si več igrač. To da ni bilo naloge, pa niso pogrešali, naredili so si super dan.
4. razred Želeli bi si, da bi trajalo dlje časa, da bi imeli več dejavnosti in gibanja, ki je zabavno. Nekateri so pogrešali tudi ustvarjalno delavnico, več športa, plesno, kuharsko aktivnost.
5. razred Razen gibanje na zraku, niso pogrešali ničesar.
6. razred Pogrešali so gibanje, fantje nogomet. Želeli bi tudi več časa, saj je vse prehitro minilo.
7. razred Ničesar niso pogrešali.
8. razred Ni jim bilo všeč, da so bili združeni z drugim razredom, ker če bi bili sami bi se počutili bolj sproščeno. Ni pa jih motilo, da so bili mešani po spolu.
9. razred Pogrešali so več konkretnih posnetkov pri filmu, želeli bi več slikovnega in video gradiva in demonstracij. Želeli so videti ženski spolni organ (plastiko).

 

Imajo učenci kakšno idejo glede izvedbe podobnih aktivnosti na razrednih urah?

1. razred Izvedene aktivnosti so jim bile všeč. Všeč so jim igre v parih in to, da lahko sami izbirajo aktivnosti.
3. razred Podobne naloge so izvajali pri pouku v delovnem zvezku Dotik okolja.

Nadgradnja bi lahko bil obisk porodnišnice, dobra dela starejših, obisk mamice, dojenčka.

Lahko bi se še bolj likovno izražali. Igrali bi se lahko igro, ko bi na stol dali balone in sedli nanje.

4. razred Da, želijo si še takih naravoslovnih dni. Predlagajo ustvarjanje, da bi delali po svoje in ne po navodilih. Želijo tudi športa, eksperimentov.
5. razred Naslednjič bi dodali več socialnih iger, zabave (pantomima, kvizi …) Še bi ponovili nekatere dejavnosti, predvsem plesne, športne, likovno.

Ideja učencev o takem dnevu je, da bi enkrat imeli tak dan samo punce, drugič samo fantje.

6. razred O temah bi se še radi pogovarjali na razrednih urah.

Imeli bi več iger in plesa. Predlagajo, da bi bile vse delavnice ločene po spolu ter da bi se več pogovarjali o prijateljstvu, kaj ima kdo rad, kdo je pravi prijatelj.

7. razred Želijo si več pogovorov.
8. razred Še bi imeli študente – fante in punce. Še bi se pogovarjali o temah. Nekateri bi si želeli, da bi bili ločeni po spolu.
9. razred Imeli bi nekatera predavanja na razredni uri, vendar niso podali konkretnih naslovov in želijo si še pogovorov.

 

Se jim zdi smiselno, da tudi v prihodnje izvedemo takšen naravoslovni dan?

1. razred Tudi v prihodnje bi želeli delati na podoben način in se lotevati podobnih tem, učiti se o svojem telesu. Naravoslovni dan pa bi imeli vsak dan.
2. razred Smiselno se jim zdi pogovarjati se o človeku. Tudi drugačnih metod dela si želijo.
3. razred Tak, dan se jim zdi smiseln in bi ga ponovili. Ne ravno trenutno, v prihodnje pa bi ga imeli.
4. razred Tak dan bi imeli tudi v prihodnje.

Učenci so se počutili prijetno in si želijo še več takšnih dni

5. razred Tak dan se učencem zdi smiseln, dodali bi več praktičnih izdelkov in glasbe.
6. razred Vsi učenci menijo da bi bilo smiselno še organizirati take dni. Želijo si tudi plesa v paru, čeprav jim je bilo v začetku nerodno. Veliko učencev meni, da se je lažje pogovarjati, če so ločeni po spolu, je pa zelo dobro organizirati take dni.
7. razred Nekateri menijo, da ni potrebe organizirati takega dne, drugi pa bi dodali še kakšne druge vsebine.
8. razred Da, smiselno.
9. razred Menijo, da je potrebno tudi v prihodnje izvesti tak dan, saj se jim je zdel zelo zanimiv, poučen in so se veliko novega naučili.

 

Ali se vaše mnenje, kot učitelja, razlikuje od mnenja otrok? Kaj vi menite o tem dnevu?

1. razred Tudi učiteljem je bila izvedba dne všeč. Imele so veliko idej, veliko so jih dobile tudi od kolegic. Otroci so bili navdušeni in tudi one se strinjajo z njimi, da je bil dan prijeten, dobro organiziran, še boljše izpeljan. Uresničili so cilje in sledili rdeči niti. Bilo je zanimivo.
2. razred Odličen dan. Zagotovo bi ga lahko izvedli v več delih.

Pogovor o temah okoli človeka in spolnosti je vedno dobrodošel. Vsebina je aktualna in se je o njej potrebno pogovarjati. Tudi učiteljem je všeč delati na drugačne načine.

3. razred Dan je bil za razmišljanje, učenje in povezovanje. Učitelji so spoznali učence v drugi luči, kar se jim zdi pomembno za delo. Tudi učitelji so se imeli super in mislijo, da so bile aktivnosti primerno izbrane in realizirane.

Učiteljem se zdi smiselno poučiti starejše, kako naj pristopijo k temi spolnost, spočetje, rojstvo v različnih starostnih obdobjih.

4. razred Uspešno izveden, pester, zanimiv, poučen zabaven dan. Tudi učiteljicam je všeč, je bilo pa premalo časa za izvedbo naravoslovne delavnice.

Otroci so radi sodelovali v športnih aktivnostih, igrah. Manj jih zanima razgovor o prijateljstvu, zaljubljenosti, odnosih med spoloma. Nekaterim je bilo nerodno ali jih ni zanimalo. Učiteljicam je bilo v veliko pomoč, da sta poleg mene delavnice izvajali še dve učiteljici. Tako je bil dan bolj razgiban in pester

5. razred Tudi učiteljicam so se delavnice zdele zelo raznolike in sproščujoče. Učenci so od njih prihajali navdušeni. Delavnice so bile primerne starostni stopnji otrok , dobro pripravljene in izvedene.

Nekateri so bili zadržani, morda je dobro izkoristiti vsakdanje situacije in se takrat pogovarjati o temah.

Nekaterim učiteljicam se je zdelo, da je tema zelo zahtevna za pripravo in niso našle primernega gradiva.

6. razred Učiteljice so pohvalile dan, a bi ga še raztegnile. Snov se jim zdi zelo poučna in učencem je nerodno govoriti o puberteti, telesu, malo so še tudi otročji.

Nekateri razmišljajo o tem, kako bi lahko spodbudili razgovor o temah o spolnosti še doma.

7. razred Dan je bil super, veliko pogovora in sproščenih aktivnosti.
8. razred Učenci so željni pogovorov o spolnosti, tak dan je bil zelo potreben in dobrodošel. Razmislili bi o skupinah, morda jim je manj nerodno in so bolj odkriti, če so ločeni po spolu.
9. razred Učitelji menijo, da je potrebno tak dan obdržati, saj so učenci željni informacij in se želijo pogovarjati. Veliko otrok doma ne dobi informacij.

Dobro je bilo, da so se pogovarjali s študenti, ki jih niso poznali. Menijo, da so zaradi tega lažje govorili.

Skupina je bila prevelika, boljše bi bile manjše skupine. Morda bi se za nekaj časa ločili po spolu, da bi lahko vprašali konkretna vprašanja.

 

Želite še kaj dodati?

1. razred Pohvalili bi organizacijo.
4. razred Zahvaljujem se za podporo pri izvedbi, bila mi je v pomoč.
5. razred Dan smo zaključili zelo zadovoljni, a izčrpani.
6. razred Zelo pozitivno načrtovan dan, še posebej, ko učenci, najstniki to želijo. Pomembno se mi zdi, za razvijanje dobre samopodobe in spoštljivega odnosa do sebe in drugih, predvsem odnosa deček – deklica.

Želela bi, da bi bilo ponujenih več dejavnosti in bi se lahko sami odločili, kje bomo sodelovali.

Vsem hvala za odgovore.