Modul življenje, narava, zdravje se počasi bliža h koncu. Izvedli smo raznolike aktivnosti, s katerimi smo želeli opozoriti na pomen življenja, ki je lahko kakovostno in zdravo le v povezavi z naravo.

V četrtek, 20. 11. bomo za učence 9. razredov v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti v Občini Krško (LAS Krško) organizirali dan dejavnosti “Nam se rola brez drog in alkohola”.

Letošnje geslo novembra – meseca preprečevanje zasvojenosti, je »PREVENTIVA + ZDRAVLJENJE + REHABILITACIJA = 3 x poMOČ – V ZNANJU IN POVEZOVANJU JE MOČ«.

Preventiva je eden ključnih pristopov, ki pomagajo krepiti in izboljševati zdravje, kakovost življenja ter blaginjo posameznika in skupnosti. Najbolj učinkovita je, če so je deležni že otroci in mladostniki in če se izvaja skozi vsa življenjska obdobja. Prepreči lahko marsikatero bolečino, trpljenje in prezgodnjo smrt (iz poslanice ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc ob mesecu preprečevanja zasvojenosti).