Spoštovani starši!

Letošnje šolsko leto nam bo dalo novega elana na področju vzgojno-izobraževalnega dela, saj ste nas z zelo dobrimi rezultati samoevalvacije ZADOVOLJSTVO STARŠEV KOT KAZALNIK KAKOVOSTI spodbudili še k boljšemu delu z vašimi otroki in vami.

Želim, da bi se naša in vaša pričakovanja v tem šolskem letu uresničila, da bi vaši otroci dobili veliko znanja, in vi, dragi starši, tisto potrebno zadovoljstvo, ki je pri odraščajočemu otroku zelo pomembno.

Anton Bizjak, ravnatelj