UNESCO_Aspnet

UNESCO je bil ustanovljen leta 1945 kot specializirana organizacija Združenih narodov za področje izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij. Sedež organizacije je v Parizu v Franciji.

Namen organizacije je prispevati k miru in varnosti s spodbujanjem sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij med narodi in s tem širiti splošno spoštovanje pravičnosti, vladavine prava ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih priznavajo vsi narodi, ne glede na raso, spol, jezik ali vero. Delovna področja UNESCA so izobraževanje, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, kultura in informacije.

UNESCO ASP-net je Projektna mreža združenih šol (AssociatedSchools Project Network – ASP-net), ki je nastala leta 1953. Danes je to globalna mreža predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih ustanov v 180 državah.

UNESCO ASP-net mreža šol deluje v duhu kulture miru in nenasilja ter poudarja skrb za ohranitev našega skupnega doma – planeta Zemlje.

UNESCO ASP-net temelji na štirih Delorsovih načelih (štirje stebri):

–      učiti se, da bi vedeli

–      učiti se, da bi znali delati

–      učiti se, da bi znali živeti skupaj

–      učiti se biti.

Načela ASP-net šol:

–      celovitost

–      medsebojna povezanost in soodvisnost med predmeti

–      podpiranje interesov in sposobnosti učencev in učiteljev

–      menjava (delimo si znanje, pomoč)

–      odgovornost za svoja ravnanja

–      kakovost medsebojnih odnosov

–      medsebojno spoštovanje

–      ustvarjalnost

–      solidarnost.

Na šoli v vsakodnevno delo vpletamo temeljne UNESCOVE TEME:

–      svetovni problemi in vloga ZN pri reševanju

–      človekove pravice, demokracija, strpnost, sodelovanje

–      medkulturno učenje

–      okoljski problemi.

Učitelji si prizadevamo, da učence usmerjamo k razmišljanju in tudi udejanjanju ciljev:

–      uveljaviti kulturo miru in nenasilja

–      naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje

–      naučiti se živeti skupaj in deliti med seboj.

Izmed obveznih vsebin, ki jih mora šola izpeljati, bomo v šolskem letu sodelovali pri naslednjih projektih

Uresničevanje temeljnih posebnosti UNESCO ASP-net šole – teme/vsebine, ki jih bomo poglabljali

–      medkulturno učenje

–      strpnost

–      sodelovanje.

UNESCO Asp.net – povezava.