Z vami delimo pripravljen priročnik s ključnimi informacijami o energijskih pijačah in usmeritvami za pogovor z mladimi, ki je v prvi vrsti namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, zanimiv pa bo tudi za starše in vse, ki jih ta tematika zanima. Naše raziskave že vrsto let kažejo, da mladostniki, v zadnjih letih že otroci, vse pogosteje posegajo po teh pijačah. Zaradi nanje usmerjenih tržnih sporočil jih neustrezno povezujejo s šolskimi in športnimi uspehi. Pomagajmo jim razumeti, da je izbira energijskih pijač slaba izbira in tako prispevati k njihovemu bolj zdravemu telesnemu, duševnemu in socialnemu razvoju.

Tim Zdrave šole

Prenos priročnika: Energijske pijače v rokah otrok in mladostnikov