Spoštovani starši,

šola v naši regiji še vedno poteka na daljavo. Zdravstvena kriza postaja tudi ekonomska in socialna. Čutiti je veliko stiske. Otrokom, strokovnim delavcem še posebej pa vam, staršem, verjetno že močno upada volja in vztrajnost. Zavedamo se, da je za starše to res velika obremenitev, saj poleg službe, siceršnjih obveznosti in svoje starševske vloge opravljate še vlogo učiteljev in psihologov za svoje otroke.

Otroci svoje stiske doživljajo glede:

 • stresa povezanega s šolo in predvsem s tem, kaj jih čaka, ko se vrnejo v šole;
 • strahu da bi se oni ali njihovi bližnji okužili s COVID 19 in bi pri tem morda izgubili koga od bližnjih;
 • naraščajoče napetosti v družinah, konfliktov, morda tudi nasilja ali alkoholizma katerega od staršev;
 • spletnega nasilja s strani vrstnikov;
 • občutkov tesnobe, napetosti, praznine, ki se lahko izraža v umiku in pasivnosti otroka ali pa tudi v agresivnih reakcijah;

V situaciji, kakršna je sedaj, je normalno, da to doživljamo, smiselno pa je, da poiščemo pomoč, da se stiske ne povečujejo in da otrok oz. mladostnik ne stopnjuje vedenja, ki je škodljivo zanj ali za okolico. V porastu je predvsem samopoškodovalno vedenje  in agresivni izbruhi.

Želimo vam pomagati, če menite, da lahko. Lahko se obrnete na razrednika, posameznega učitelja, izvajalca dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, svetovalno službo, vodstvo šole ali pa morda na kakšno drugo osebo, ki ji zaupate.

Vse tri svetovalne delavke vas vabimo, da se vi ali otroci obrnete na nas preko naših mailov, potem pa se lahko dogovorimo tudi za telefonski pogovor. Pomagamo lahko morda že s tem, da vam ali otroku prisluhnemo, da se z otrokom kaj poigramo na daljavo ali pa lahko damo kakšno informacijo ali nasvet.

Naši naslovi:

Melita.vegelj@gmail.com

Dzeni.rostohar@guest.arnes.si

danielajanusic@gmail.com

Vabimo vas tudi na  pogovorno skupino za starše preko ZOOMa. Verjetno se večina sooča s podobnimi izzivi, zato se lahko med seboj podpremo in si tudi pomagamo s kakšnim predlogom ali lastno izkušnjo. Srečanja bo vodila in strokovno okrepila psihologinja Melita Če ste zainteresirani, to sporočite na Melita.vegelj@gmail.com

Glede ekonomskih stisk, povezave s projektom botrstvo ali s Centrom za socialno delo se lahko obrnete na  socialno delavko Danielo – danielajanusic@gmail.com

Trenutno potekajo preko interneta zelo zanimiva, brezplačna predavanja šole za starše, ki jo organizira Pozitivna psihologija. Prijavite se lahko na naslovu: https://maratonpozitivnepsihologije.si/sola-za-starse/

Pomoč pa lahko poiščete tudi zunaj naše šole:

V Posavju:

Na nacionalni ravni pa na:

 • Brezplačna kontaktna številko za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu;
 • TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12.00 in 20.00;
 • Svetovalnica za psihološko pomoč Posvetna 031 704 707 in 031 778 772, vsak delovni dan med 8.00 in 18.00;
 • Terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo so dosegljivi na 01 600 93 26, vsak dan med 16.00 in 20.00;
 • Klic v duševni stiski na 01 520 99 00, vsak dan med 19.00 in 7.00;
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na166 123, dosegljiva 24 ur na dan

V primeru nasilja se lahko posamezniki obrnete na:

 • Društvo SOS: na 031 699 333 (od 9.00 do 15.00), na080 11 55 (od 12.00 do 18.00)ter po elektronski poti na:drustvo-sos@drustvo-sos.si;
 • Društvo za nenasilno komunikacijo: na 031 770 120, vsak dan od 8.00 do 20.00