DejavnostRazredVsebina – ciljTerminiMentor/-ica 
Dodatni pouk kemije – priprava na tekmovanje8.Poglabljanje znanja Priprava na Preglovo tekmovanjeŠolsko: 18. 1. 2021
Državno: 27. 3. 2021
Karmen Ančimer Poteko 
Priprava na tekmovanje iz fizike8. in 9.Individualno v dogovoru z učiteljico Karmen Žugič 
Mladi genialci – DNU8. in 9. lahko 7.  Karmen Žugič 
Diabetes – ID6.–9.Širjenje in poglabljanje znanja o sladkorni bolezni Priprave na tekmovanjeŠolsko: 16. 10. 2020 Državno: 21. 11, 2020Katarina Jordan 
Priprave na tekmovanje iz biologije: Glive8. in 9.Priprave v skupini ali individualno z učiteljicoŠolsko: 21. 10. 2020 Državno: 4. 12. 2020Karmen Ančimer Poteko 
Tekmovanje iz znanja geografije6. in 7. in 8. in 9.Posamezne, individualne pripraveŠolsko: november 2020 Regijsko: januar 2021 Državno: april 2021Franci Žibert 

Hitro in zanesljivo računanje
2.–9.Urjenje spretnosti in hitrosti pri računanju na pamet, torej brez pomoči računala Priprave na tekmovanje Katarina Gerjevič
Milan Metelko
 
Logika in Logična pošast5.–9.Širjenje in poglabljanje znanja na področju logike in lingvistike Spodbujanje k logičnemu razmišljanju in odločanju Priprave na tekmovanjeŠolsko: 24. 9. 2020 Državno: 17. 10. 2020Tanja Lakner 
Matematični krožek in dodatni pouk MAT Kenguru6.–9.Širjenje znanja in poglabljanje tudi nad zahtevnostjo rednega programa Odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev Druženje učencev, ki jih matematika zanima Priprave na Vegovo tekmovanjeMatematični kenguru
Šolsko: 18. 3. 2021 Državno: 17. 4. 2021
Tatjana Kerin, Tanja Lakner, Katarina Gerjevič (vsaka izvaja dejavnost za učence, ki jih poučuje) 
Razvedrilna matematika1.–6. 7.–9.Raziskovanje različnih področij življenja, kjer srečujemo matematiko in raziskovanje odnosov med matematiko in naravo. Odkrivanje za matematiko nadarjenih učencev Utrjevanja algoritmičnega mišljenja, logičnega sklepanja, računskih spretnosti in prostorske predstavljivosti Uvajanje k samostojnemu raziskovalnemu delu ob uporabi literature in IKT s področja matematikeŠolsko: 2. 12. 2020 Državno: 30. 1. 2021Učitelj, ki učence uči Tatjana Kerin 

Napredna uporaba računalnika
7.–9.Učenci bodo podrobneje spoznali delovanje računalnika, programsko in strojno opremo. Sestavljali bodo različne dele računalnika in tako širili znanje preko ročnih spretnosti. Učenci bodo spoznali način uporabe računalnika na preprostejši in zlasti hitrejši način s pomočjo različnih bližnjic na tipkovnici. Tako bodo lahko bolj učinkoviti pri uporabi računalnika. Milan Metelko 
Robotika7.–9.Razvijanje motoričnih spretnosti Integracija znanja Razvijanje modeliranja Darja Pleterski
Dodatni pouk slovenščine: priprava na Cankarjevo tekmovanje  6. in 7. 8. in 9.Predpisana dela: Igor Karlovšek: Pobeg Mate Dolenc: Kako dolg je časŠolsko: 17. 11. 2020 Območno: 14. 1. 2021 Državno: 13. 3. 2021Marjeta Košir Manja Voglar
Priprava na tekmovanje iz angleškega jezika od septembra do marca 8.
in
9.
Učenci širijo, poglabljajo in utrjujejo slovnične strukture Učenci razvijajo slušne, bralne, govorne in pisne veščine. poudarek je na bralnem razumevanju in pisnem sporočanju Berejo kompleksnejša avtentična besedila in jih razumejo Pišejo zgodbe, sestavke in eseje Se učijo samostojnega učenja Razvijajo veščine izluščenja in razumevanja bistva brez razumevanja vseh besed Razvijajo bralne spretnosti in širijo besedni zaklad Širijo svoje obzorje in razvijajo abstraktno mišljenje Marko Hren
in
Patricija Vejnovič
Tekmovanje iz zgodovine8. in 9.Učenci preberejo predpisano literaturo, hodijo na priprave, večino dela pa opravijo doma, samostojno. Blanka Mladkovič
Male sive celice7.–9.2 ekipi po 3 učence (vsak iz enega razreda 7., 8 in 9.) ter 35 navijačev Melita Zagorc Vegelj
Prva pomoč8.Priprava na območno, regijsko in državno tekmovanje Karmen Ančimer Poteko
EKO kviz – ekipno (3) tekmujejo Tekmovanje poteka v ekipah po tri učence. Sodelujejo lahko učenci 6., 7. in 8. razredov. Predpisane so 3 teme iz ekologije – vsak učenec predela eno temo. Tekmovanje poteka preko računalnika, vprašanja so osnovana izbirno (A; B, C ali poveži). Jasmina Mlakar
Tekmovanje »Kaj veš o prometu?«  Februar–majFranci Žibert
Priprave na športna tekmovanja   Polona Žerjav Iztok Pirc Miha Cerle
Raziskovanje v družboslovju – DNU6.–9.  Vilma Malečkar