07 49 04 060
 

Roditeljski sestanki

Pregled roditeljskih sestankov, predavanj strokovnjakov in delavnic za starše po razredih za šolsko leto 2016/17

Za koga – razred Vsebina Izvajalec – kdo Kdaj
1. do 9. razred Uvodni roditeljski sestanek Ravnatelj, razrednik 5.–8. september 2016
1. do 9. razred Analiza učnega uspeha
Razredna tematika
razrednik 13.–15. februar 2017
2. in 5. razred Preprečevanje in zmanjševanje nasilja med vrstniki Melita Zagorc Vegelj 21. november 2016
5. razred Zimska šola v naravi Iztok Pirc 21. november 2016
4. razred O učenju malo drugače Tanja Cedilnik 12. december 2016
3. razred Preprečevanje zlorabe otrok Mirjana Marinčič 12. december 2016
6. do 9. razred Usvajanje strategij učenja Metka Uršič 12. december 2016
3. razred Bralni trening, koncept o delu z nadarjenimi, pisalni trening Melita Zagorc Vegelj
Tanja Mavsar Popovič
9. januar 2017
1. do 5. razred Vloga staršev pri vključevanju otroka med vrstnike Janja Kranjc 13.–15. februar 2017
4. razred Poletna šola v naravi – Nerezine Miha Cerle Maj 2017
5. razred Kako se učiti – delavnica za starše in otroke po oddelkih Vilma Malečkar
Tanja Mavsar Popovič
Tanja Cedilnik
9. januar 2017
8. razred Poklicno usmerjanje Dženi Rostohar 6. februar 2017
9. razred
(učenci in starši)
Poklicno usmerjanje Melita Zagorc Vegelj 3. oktober 2016 in
6. februar 2017

V tabelo niso vključeni vsi roditeljski sestanki glede šol v naravi. O tem bodo starši obveščeni naknadno.